top of page

Digital medvirkning 2020

Undersøkelsen har hatt fokus på å kartlegge bruken av området blant beboere, arbeidstakere og besøkende og hvilke potensialer de ser for tiltak som kan gjøres ”her og nå”. Det ble også lagt spesielt vekt på å kartlegge hvilke steder og ferdselsårer som oppleves som utrygge, samt hvorfor respondentene opplever disse som uttrygge. Innsikten fra undersøkelsen vil bli brukt som en del av grunnlaget for videre prioriteringer av strakstiltak i 2021.

bottom of page