top of page

Digital Medvirkning 2021

I perioden november 2021 til januar 2022 ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse for å få innsikt om dagens bruk og opplevelse av området rundt Nedre Akerselva på Grønland. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2020 - og siden da er det blitt gjennomført flere strakstiltak som har hatt som mål om å gjøre byrom og gater mer attraktive. I undersøkelsen ble det også spurt inn til hvordan man har opplevd noen av tiltakene som er blitt gjennomført og hvilken effekt de har hatt.

bottom of page