top of page

Feltrapport 2021

Våren 2021 var delprosjektet Elgsletta i fokus. Her jobbet man med å skape en visjon for framtidige Elgsletta, som bidro til å forankre et felles mål. Det la godt grunnlag for samarbeid med Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten om å igangsette tiltak på Elgsletta. I juni arrangerte Nabosamarbeidet, sammen med Bydel Gamle Oslo og flere avd. i Bymiljøetaten, en storskala dugnad med en rekke tiltak i området rundt Nedre Akerselva. Dette dokumentet er en feltrapport fra LÉVA Urban Design sitt arbeid i felt, før og under dugnaden, og fra arrangementet "Sommer på Elgsletta" - en forlengelse og test-prosjekt på fysisk tilstedeværelse på Elgsletta.

bottom of page