top of page

Feltrapport 2023

I denne rapporten presenteres funnene vi har gjort gjennom åtte ukers feltarbeid på Elgsletta og i Vaterlandsparken sommeren 2023.

Det er første året vi utvidet sommerkonseptet til Vaterlandsparken, men også første året vi testet nye metoder å dokumentere på.

Rapporten belyser hva vi observerer, og hva kan vi lære av de to parkene. Samt effekten av tiltakene vi gjør.

bottom of page