top of page

Idéhefte for utviklingen av området

Dette heftet utforsker mulighetsrommet for å skape positive endringer på Grønland og Vaterland. Sentralt i heftet står "Bylivsnøklene", som er nøkkelen til å skape bærekraftig utvikling, tillit og innovasjon i disse samfunnene. Idéene er generert sammen med besøkende på Matfestivalen på Grønland 2023.

bottom of page