top of page

Nedre Akerselva-rapporten 2022

Som en del av arbeidet med å forstå området og kartlegge utfordringene og potensialene som finnes her har nabosamarbeidet gjennomført årlige digitale undersøkelser i området. Gjennom undersøkelsene har området rundt Elgsletta utpekt seg som et område som oppleves som særlig utrygt - og det ble derfor besluttet i 2021 å starte en egen satsing på Elgsletta som ett av flere delprosjekt. I denne rapporten presenteres både resultatene fra den digitale undersøkelsen og dokumentasjon fra årets arbeid på Engsletta. Det har vært viktig å samle rapportene i ett dokument for å kunne se resultatene i sammenheng.

bottom of page