top of page

Strategi: Lys opp!

Lys opp! er det første delprosjektet som satses på i grunneiersamarbeidet. Zenisk som har utarbeidet strategidokumentet har gitt sine anbefalinger på en slik måte at det skal være mulig for flere å være med å realisere tiltak. Strategidokumentet blir veiledende for hvilke typer tiltak knyttet til lys man bør satse på, i de kommende årene.

Dokumentet gir anbefalinger til en overordnet strategi for lyssetting i området Nedre Akerselva. Vi oppfordrer flere til å bli med å bidra på en lys-dugnad.

bottom of page