top of page
IMG_3697.JPG

Bakgrunn for samarbeidet

Grønland-Vaterlandsamarbeidet er en formalisering og utvidelse av allerede etablert grunneiersamarbeid; Nedre Akerselva Nabosamarbeid! 

 

Nedre Akerselva Nabosamarbeid ble etablert som et samarbeid mellom Entra, Eiendomsspar, Nova Spektrum, DNB Næringseiendom og Galleri Oslo, med målsettingen å øke trygghet og trivsel i by- og bomiljøet i Nedre Akerselva, med spesielt fokus på Grønland.

 

  • Prosjektet startet vinteren 2019 med LÉVA Urban Design som prosjektleder og fagressurs, engasjert av grunneierne. 
     

  • Målet var å utarbeide en strategi for midlertidige tiltak som skulle danne grunnlaget for fremtidige prioriteringer og satsinger. 
     

  • Fra 2021-2023 ble flere delprosjekter gjennomført for å skape et tryggere og mer attraktivt bymiljø, med særlig fokus på Elgsletta park.
     

  • Fysisk tilstedeværelse, trivselsskapende tiltak og samarbeid med Bydel Gamle Oslo har vært sentrale elementer i arbeidet. 

 

Nedre Akerselva Nabosamarbeid har ikke bare arbeidet aktivt med å forbedre byrommene, men har også delt innsikt og kunnskap gjennom å arrangere årlige seminarer i samarbeid med Bydel Gamle Oslo. 

Samordne medlemmene for å skape et pulserende, mangfoldig og trygt Grønland og Vaterland.

Planlegge og gjennomføre spennende tiltak for å aktivisere området på vegne av medlemmene og lokalsamfunnet.

Opparbeide og vedlikeholde et godt samarbeid mellom medlemmene med fokus på deres ulike interesser.

Bidra økonomisk og/eller med kompetanse for å komplettere og styrke pågående initiativer i bydelene.

Utvikle og gjennomføre nye, innovative tiltak og aktiviteter for å skape varige, positive endringer på Grønland og Vaterland.

Skape et engasjerende fellesskap som gjennom samarbeid og kreativitet fører til en blomstrende utvikling i vårt kjære nabolag.

Tilveiebringe ressurser fra medlemmene for å støtte profil-, aktivitet-og jobbskapende virksomhet for hele Grønland-Vaterland.

Vi streber ikke etter økonomisk overskudd, men fokuserer på å skape en varig, positiv innvirkning på Grønland og Vaterland.

Formål

Hvem er vi?

Grunneiersamarbeidet er etablert som et utspring fra Nedre Akerselva Grunneierforum og er et samarbeid mellom Entra, Eiendomsspar, og DNB Næringseiendom. Arbeidsgruppen består av representanter fra hvert selskap.

Carl Henrik Borchsenius

Leder for Arbeidsgruppen //

Representant fra Entra

Daglig leder

.

Er dette deg? Vi søker Daglig leder, send oss en mail om du er interessert i å høre mer. 

Medlemmer av samarbeidet

bottom of page