top of page

Dokumentbibliotek

Her kan du lese dokumenter og rapporter fra vårt arbeid.

Som en del av arbeidet med å samle aktører og invitere til samarbeid på tvers gjennomføres det årlig et seminar for aktører fra næringslivet og det offentlige som jobber med trygghetskapende tiltak på Grønland. Seminaret benyttes som en arena for å dele kunnskap og erfaringer, og oppfordre til økt samarbeid mellom aktørene, for å sammen oppnå målet om et tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland. 

Her kan du se oppsummeringer og lese referater fra tidligere seminarer.

Seminarer - samarbeid og nettverksbygging

Video: Helge Müller-Mathisen

Oppsummering og tanker under seminar i 2022 

bottom of page